CONTACTAR


A la nostra oficina

Pot adreçar-se personalment a la nostra oficina, situada a la següent adreça:

Mapa de google...Veure VITERMIK en un mapa més gran
Via e-mail

Pot posar-se en contacte amb nosaltres, tan sigui per conèixer la nostra empresa com a possible proveïdor, com per demanar pressupost com a client, sense compromís.

A continuació li deixem un breu formulari perquè ens deixi les seves dades, les quals seràn tractades sota la normativa vigent LOPD, i que s'enviarà per e-mail a info@vitermik.es:

FORMULARI DE CONTACTE

Tipus de consulta
Tipus de client
Nom
Cognoms
Email
Població
Direcció
Telèfon

Amb l'enviament d'aquest formulari, en virtut d'allo establert a la normativa RGPD 2018, autoritza a l'empresa a tractar les seves dades personals amb la finalitat explícita de enviament d'infomació per mitjans electrònics o postals. En qualsevol moment podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i oposició, dirigint-se per escrit a l'adreça postal o electrònica de l'empresa. També es tindrà dret a reclamar davant les autoritats de control competents qualsevol tractament incorrecte de les seves dades.